Conversations | Rum för samtal, 22 May–4 June 2015

A series of seminars and talks will be held at the gallery during the final weeks of the spring season. A number of representatives from different parts of the art community and related areas have been invited to give seminars and talks on topics such as art collecting, art in real estate projects and how art may be integrated in modern business education. The talks will be held in Swedish. A the same time, we are showing a selection of works by gallery artists.

Med början den 22 maj blir galleriet ett rum för samtal och föredrag kring konst. Aktörer från konstbranschen och näraliggande verksamheter har bjudits in för att diskutera konstsamlande nu och då, konst i offentlig miljö, hur konst och humaniora integreras i ekonomisk forskning och mycket annat. I galleriet och back office visar vi ett urval av verk av galleriets konstnärer.
Programmet är öppet för alla men antalet platser är begränsade. Hör gärna av er vid frågor eller om ni vill anmäla er till info@chgallery.se.

Program

Fredag 22 maj kl 9.00–10.00
Att bygga med konst? – paneldiskussion
I bygg- och fastighetsbranschen finns potential att arbeta mer med konst och konstnärlig gestaltning. Inom stat, region och kommun har man haft enprocentsregeln att rätta sig efter, även om efterlevnaden idag varierar. Hur kan vi öka närvaron av konst och konstnärlig utsmyckning i fastighetsprojekt i den privata sfären? Vilka är möjligheterna och hinder på vägen? Hur kan fastighetsentreprenörer/utvecklare, arkitekter och konstvärlden samarbeta bättre?

I panelen:
Bolle Tham, arkitekt, Tham & Videgård Arkitekter
Jens Linderstam, Chef Aberdeen Retail Property Management
Daniel Markström, Arkitekturchef och Projektchef, Humlegården Fastigheter
Sonja Larsson, konstnär
Olof Karlsson, planarkitekt, Stadsbyggnadsenheten Botkyrka kommun
Martin Ålund, konstnär och konstrådgivare offentlig konst
Moderator: Cecilia Hillström

Tisdag 26 maj kl 18.00–19.00
”Jag skulle köpa Colosseum om jag kunde” – om samlande och konstmarknad i Europa under 1600- och 1700-talen
Seminarium med Sabrina Norlander Eliasson, docent i konstvetenskap, lektor vid Stockholms universitet och tidigare vice direktör vid Svenska Institutet i Rom. Sabrina berättar om hur konstsamlingar byggdes upp i olika delar av Europa och vilka drivkrafter som låg bakom. Hon har tidigare hållit uppskattade visningar av utställningar på galleriet.

Torsdag 28 maj kl 18.00–19.00
Konst och ekonomi – en win-win på Handelshögskolan
Forskare och studenter på Handelshögskolan i Stockholm berättar om hur humaniora integreras allt mer i undervisning och forskning. När en ledande högskola lyfter fram konst och kultur är förhoppningen att morgondagens ledare går i bräschen för ett större konstintresse i näringslivet.

Erik Wikberg disputerar efter sommaren på en företagsekonomisk avhandling om konst- och kulturlivets organisering. Han kommer att prata om institutionella förändringar i konstvärlden och hur branschens olika aktörer förhåller sig till dessa. Erik ingår i Handelshögskolans forskningscenter ABC (Arts, Business and Culture) och kommer även berätta om hur skolans forskare alltmer fokuserar på de kulturproducerande fälten för att utveckla den företagsekonomiska forskningen.

Isak Nilsson, som representerar studenternas initiativ Art Division, berättar om den spännande satsningen som har mobiliserat hela högskolan. Nu fixar man utställningar, program med videokonst, artist talks och åtar sig externa uppdrag – ett tvärvetenskapligt projekt som rönt uppmärksamhet i universitetsvärlden, även internationellt. Art Division samarbetar med institutioner såsom Moderna Museet, KTH Arkitektur, Kungliga Konsthögskolan och Bukowskis.

Cecilia Hillström, gallerist som också är utbildad på bl a Handelshögskolan, berättar om konstbranschen och galleristens roll i relation till övriga aktörer.

Parallellt pågår vernissage på ett flertal gallerier i kvarteret.

Tisdag 2 juni kl 18.00–19.00
Att samla fotografi i ett historiskt perspektiv med Niclas Östlind
Möt en av Sveriges främsta experter på fotografi. Niclas berättar hur samlingar av fotografi byggts upp historiskt, samt ger exempel på hur samlandet ser ut idag.

Niclas Östlind är fil dr och disputerade 2014 med sin avhandling Performing History, bl a med det mest omfattande bokprojektet inom fotografi som genomförts i Sverige. Böckerna Fotografi i Sverige 1970–2014 är sammanställda i två volymer, varav del 2 släpptes alldeles nyligen på Arena förlag.

Torsdag 4 juni kl 18.00–19.00
Fredrik Roos konstsamlande med Karin Grundberg Wolodarski
Finansmannen och konstsamlaren Fredrik Roos  gjorde karriär i den överhettade finansvärlden under 1980-talet. Som konstköpare blev Fredrik Roos en del av ett internationellt jet set. Till en början samlade han urskillningslöst. Men med tiden blev hans samlande mer fokuserat på konstnärer som var jämnåriga med honom själv (dvs födda på 50-talet) eller yngre. Roos hade en strategi för sitt samlande och skapandet av konsthallen Rooseum, tankar som han bollade med sin svenska gallerist Göran Engström. Fredrik Roos levde ett dubbelliv som homosexuell, och dog i aids 1991, endast 40 år gammal. Han efterlämnade ett konkursbo.

Karin är journalist och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hennes bok Den döende dandyn: om konstsamlaren Fredrik Roos kom ut 2011.

Follow Cecilia Hillström Gallery on Artsy
@